2008/12/11

am-33: 企鵝仔的性別認同


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

4 comments:

Anonymous said...

唉...係啦我都覺....
最憎就係出街見到d乜太麥太...

Anonymous said...

哈哈...你細個成日俾阿媽笑嗎?-v-

檸檬 said...

最討厭係兩個師奶喺道比較自己D仔女...

Anonymous said...

最頂癮係佢地一定會問媽媽:你個仔/女呀?
唔通唔係咩!?!?! 唉..............