2006/10/31

#Special:Ricegas @ Scmp young post


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)
p.s.其實都唔係未試過直接講嘅佢:#229

2006/10/30

#Special: 靚仔坐吖!埋邊有位!


p.s.唔知大家有無去過灣仔「再興燒味」,你想叫得幾複雜都有,認真係「個人化你的版面」啊。
Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

2006/10/21

# Special: 飯氣班房 @ 明teens


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

# Special: 孤草是神仙嗎?

孤sir: 去 Google 度 search 番自己個網,e.g. search"江康泉"+"情難自控",就會搵到飯氣劇場,然後 click "頁庫存檔" (即係 Google先前 save 低左的版本),你就可以見番d中文 link 喇!
(多謝孤草!:******** ))

2006/10/17

# Special: 好有系統啊!...但...

終於可以分類了!但是link的中文全部亂晒,有沒有人幫我抄到舊的版面?


2006/10/16

# Special: 情難自控∼∼!


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

#Special: 甜 言 蜜 語 - 區 凱 琳 的 繪 畫藝遊鄰里計劃 III
甜 言 蜜 語 - 區 凱 琳 的 繪 畫

日期:14 - 29.10.2006
時間:每日上午10:00 - 晚上8:00
地點:香港中央圖書館4-5號展覽館
地址:香港銅鑼灣高士威道66號

展 覽 詳 情
區凱琳的文字及圖畫記錄《圖畫手記》於Kubrick阿麥書房有售。
pls click the image for her interview :-)

2006/10/07