2009/04/03

am-91:各行各業~~!


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

4 comments:

reb said...

46709394 = 細佬出嚟攪三攪四 定係 四圍出嚟攪三攪四呀? :D
hahaha, i like it!!

dade said...

渠王@0@係咪睇完戲王之王黎?
hahaa企鵝媽媽面紅個樣好可愛呀~

john said...

唔係死佬出嚟攪三攪死咩?:D

Kongkee said...

哈,正所謂,仁者見仁,你睇到咩,就係咩啦!