2009/12/10

am-243: 丁丁大面紅事件!******淘寶有人賣我們的漫畫,國內的讀者,歡迎去看看啊!******
淘寶-江康泉
淘寶-天窗 ▎天行者

Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

4 comments:

matt said...

哈!四眼仔食福麵.

大雄 said...

haha
令我諗返起舊時,而家想返返去都唔得lu....
Kongkee畫多d 類似題材呀,好正~~~

TranceLove said...

丁丁, 勇往直前呀! 撐你!

Anonymous said...

呢個系列好可愛丫~~~love it!