2009/12/04

am-239: 煩惱的丁丁******剛剛發現,原來淘寶有人賣我們的漫畫,國內的讀者,歡迎去看看啊!******
淘寶-江康泉
淘寶-天窗 ▎天行者


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

6 comments:

SARAH said...

第一次見丁丁著衫呀好似!!
原來丁丁係GREEN HOUSE嘅!! HAHA

Zero said...

其實我的書在淘寶也有人賣
但我不知道他怎樣拿貨... =_=

Anonymous said...

佢係丁丁個表哥嗎?? 有冇名咖-0-

siulok said...

SARAH : 有冇留意丁丁係冇著褲既呢...嘿嘿嘿

Sarah said...

SIULOK: 丁丁表哥都無著褲咖XDD 呢個係佢地嘅......習俗XD

Anonymous said...

想問一下,個位表哥同外判超人有冇關係既呢?會唔會係細個時候既外判超人呢?