2009/03/08

am-75: 唯恐媽媽不亂


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

4 comments:

檸檬 said...

震機?!
好痕嫁XDD

Anonymous said...

震機真係一個好話題…
每一日都震…
宜家成日都有幻震!!

Kongkee said...

實不相瞞,其實我都成日有幻聽同幻震啊!!!

薯頭 said...

...我近排都覺我有幻乜幻物啦...