2009/02/20

mingteens-8: 迷途企鵝仔

請點擊圖片放大 :-)請點擊圖片放大 :-)

Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

3 comments:

Anonymous said...

又會走到去學校嘅= =

sean said...

阿sir同丁丁都係左yao的 xDD

siulok said...

迷途迷途丁丁
未肯歸家的小丁丁