2009/02/12

am-62: 飄飄飄⋯雪


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

4 comments:

Anonymous said...

點解大偉同學唔用頭皮?

檸檬 said...

其實我個keyboard都有好多垃圾...
有野食碎,擦膠碎...
不過真係好「Romantic」呀!!!

kong said...

anonymous, keyboard 入面個D, 仲多元化呀!

檸檬,多謝你引證左多元化呢一點:-P

error404 said...

令我想起陳慧嫻小姐o既飄雪,
「又見雪飄過...飄於傷心記憶中...」
過mtv真係好經典ka@@