2008/02/03

Pandaman #022: EX-02

pls click the image :)

逢星期日,於《明報》的〈星期日生活〉,有最新一期的Pandaman,請多多支持。
Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

5 comments:

sean said...

實在冇辦法唔聯想起heroes....
到底香港俠係咩人?好緊張!!

檸檬 said...

好野!又有PANDAMAN睇啦~~
原來發明左咁多件戰鬥服...
多左個勇於救人嘅香港俠,
都好過刑天丫~~
P.S.老闆是誰呀?

panda fan said...

load quick d la ~

Kongkee said...

sean,香港俠,下回分解∼!

檸檬,老闆,在第十七回出場,晴天飯店的老闆呢,S.P.U.阿頭的孖生姐姐呢,晴天飯店是警察的影子組織,目的就是要催生香港的「中央情報局」。不過
礙於編幅,漫畫裡只能作有限的描寫。

pandafan, 好quick架喇∼ 最新的漫畫是逢星期日於明報連載的,網上的版本只是慢一星期而已 :P

Jasper said...

Thanks for the post, pretty worthwhile info.
play games inc | download de jogos para pc | computer games reviews | full games | browser games