2006/12/04

#266 Move Over!!


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

4 comments:

idiotSupremo said...

胡亂橫過馬路。

豬may said...

Wah做咩架..公主出賽?!多哈趕唔切
操定08奧運呀

Kongkee said...

idiotsupremo, ha ha..係喎!

豬may, 公主如果去比賽,一定係最快犯規畀人取消資格!

ahtong said...

waaaaaaaaaaa
ho "gang" ar!!!!