2006/03/16

# 204 Crazy Hong Kong


All Rights Reserved by Kong Khong Chang

13 comments:

心急人 said...

哈哈我第一
真是好lun funny
好lun 正
香港人要用多d
助語詞!

said...

哈哈
鬼佬D 中文真係好= =

vincentayu said...

WELL~~CRAZY TAXI!!!!!!
HO LUN CRAZY!!!!

Nadia said...

嘩! 愛死老外呀!!

MONKEY said...

嘩嘩嘩~我頭暈既時候最中意搭的士ga~愈搭愈暈,點攪先~除非佢起標"平"D啦~

年年/葉愛蓮 said...

最憎D假鬼佬!!

Anonymous said...

haha, D 抨音好搆笑!
睇完都笑番....^^

space_coat said...

泉叔 =D

年年 said...

泉叔有好多少女粉絲架!雖然佢咁大年紀...

Kongkee said...

心急人,丸,我要開拓粗口巿場!

Vincent, 今天應該會去動畫組的放映,希望見到你啦!

nadia, 唔,我估老外都愛你的!你要唔要埋老外兒子呢?

monkey, 你句留意都好有頭暈feel呢,haaa haa.

anonymous, 呢篇d拼音都唔算最好笑呢!

太空褸,我真係諗唔到改咩名吖嘛,最後竟然出賣自己XP

年年年年,我會努力㗎!!!!!!

植物人 said...

....Ng Gol San, Kongkee Ma Wa is Ho Lun Crazy too...好鍾意加個Lun,帥爆...

植物人 said...

....Ng Gol San, Kongkee Ma Wa is Ho Lun Crazy too...好鍾意加個Lun,帥爆...

Iwatobi said...

這篇好攪笑, 車身轉車轆唔轉都諗到, 果然又快又勁.