2010/03/03

am-286:丁丁咩都玩得一餐!


網上買《飯氣》及江記的漫畫可以到這裡:)

香港網上書城

2 comments:

檸檬 said...

哈哈...細個ge時候總係中2幻想=P

Kongkee said...

係呀!小孩子是我的老師!