2010/01/08

am-256: 怪夢夢


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

4 comments:

wandersick said...

o個日 am730 參唔多所有專欄都講緊「咩咩後」或「咩鐵」,諗住透啖氣睇睇飯氣,不過估唔到都唔放過我 XD
初時唔明的,但見到飯氣下面的文章標題大大隻 600 億,ok... 明晒!

Anonymous said...

哈哈 我中意!!

Moyi said...

正~!

Anonymous said...

明晒啦 收到喇XD