2009/11/06

am-225: 有效管理⋯你!


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

2 comments:

Anonymous said...

哈哈!呢四格真係好合時宜~

薯頭 said...

好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
其實真係唔明白搞咁多野做乜~
好地地一個屋村商場都鬼火咁靚...託咩!!