2009/10/02

am-205: A Relationaship翼動漫花筒-- 香港漫畫歷史展覽


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

3 comments:

mag said...

ha~ 唔需要係結左婚或同居, 只要係一齊出發+在其中一方屋企, 都會出現呢個情況!!

Raymond said...

簡直係下下都咁應~小時候都係咁嫁@v@

reb said...

哈哈哈哈..呢個咪係我!?

我真係每朝(家陣仲係歐洲早上時間)要睇過你有冇企鵝仔圖至可以開始工作 :D

Happy Friday! 祝中秋節快樂!