2009/08/28

am-182:Ma屎熊壞寬頻節錄智海金句:
「這種把公共服務私有化的惡果即是:明明是公共服務你卻獨攬賺錢,外判再外判減成本賺更多的錢,然後卸膊把工作推回公僕諸如食環署警署消防署身上,這就是賺人錢同時再要伸手兼洗公家錢,自私敗類之顛也。」

其實畫的時候沒看過這篇文,但Pccw的惡行,誰也領教過吧?

Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

3 comments:

tamshui:\ said...

http://tamshui.blogspot.com/2005/06/56.html

我都寫過呀!已經係零五年嘅事,之後就再無用pccw,住村屋其實好少選擇,我之前嘅網絡供應商都剛剛畀pccw買起咗,好彩smartone及時地出無線上網,唔係我都唔知點算......

Kongkee said...

我住那邊,都係無得簡呀~~

Anonymous said...

好想佳佳下跪認錯!